Automatika i motori MOTORI ZA AUTOMATIZOVANJE KRILNIH I KLIZNIH KAPIJA OMOGUĆAVAJU MAKSIMUM MERA BEZBEDNOSTI I UDOBNOSTI, JER SE AUTOMATSKO OTVARANJE KAPIJA NASTAVLJA AUTOMATSKIM OTVARANJEM GARAŽE, ŠTO ZNAČI DA STE NA SIGURNOM.
Garažna vrata KLING JE SPECIJALIZOVANI UVOZNIK PROGRAMA QUADRA, LINEA  i ARBO. OVA VRATA SU IZUZETNO ČVRSTE KONSTRUKCIJE I ODLIČNE TOPLOTNE I ZVUČNE IZOLACIJE.UGRADNJA PEŠAČKIH VRATA I PROZORA, SPOLJNE DEBLOKADE I FOTOĆELIJA, ZADOVOLJAVA SVE ZAHTEVE ZA FUNKCIONALNOST, ESTETIKU I BEZBEDNOST.
PARKING ČUVARI KAKO BISTE ZAŠTITILI PROSTOR OKO SVOG DOMA ILI POSLOVNOG OBJEKTA, A SEBI UŠTEDELI VREME TRAŽEĆI PARKING MESTO, UGRADNJA PARKING ČUVARA REŠIĆE VAS NEPRIJATNIH SITUACIJA.
VRATA ZA INDUSTRIJSKE SISTEME IDEALNA ZA HALE, MAGACINE, PROIZVODNE POGONE ITD. AUTOMATSKO OTVARANJE VRATA UŠTEDEĆE VREME RADNICIMA, DOK MEHANIČKA I ELEKTRONSKA ZAŠTITA SA FOTOĆELIJAMA, KOJE REGISTRUJU BLOKADU NA PUTANJI KRETANJA VRATA, ELIMINIŠE MOGUĆNOST POVREDE.
OKOVI ZA KLIZNA I KRILNA VRATA OKOVI ZA KAPIJE KOJE OVA FIRMA UVOZI OD RENOMIRANE KOMPANIJE ROLLING CENTER SU KVALITETNI I IZDRŽAVAJU PRITISAK, ŠTO ČINI DA SE KAPIJA OTVARA BEZ OTPORA, A LAKO OKRETANJE KRILA OBEZBEĐUJE KVALITETAN RAD, SIGURNOST I DUG VEK TRAJANJA MOTORA.
PRETOVARNI SISTEMI UGRADNJA PRETOVARNIH RAMPI SE SPROVODI NA RAZLIČITIM VRSTAMA MAGACINA, A DOBIJA SE POVEĆANJE EFIKASNOSTI I UŠTEDA VREMENA, KAO I BRIGA O RADNICIMA

Motori za krilne kapije

CAME MOTORI ZA PORODIČNE KUĆE, STAMBENE ZGRADE I INDUSTRIJSKE NAMENE:

Motor za krilne kapije - AMIKO

Motor za pokretanje krilnih kapija novog izgleda sličan motorima Ati. Mogu se primeniti kod porodičnih kuća, stambenih zgrada i industrijskih objekata. Novi sistem sa naponom od 24 V pogdan je za stambene zgrade sa kapijama srednje veličine. AMICO set se upotrebljava do 1,8 m širine krila i isporučuju se sa raznim dodatcima.

AMIKO MOTOR ZA KRILNE KAPIJE     AMIKO MOTOR ZA KRILNE KAPIJE

Kupovinom u setu je povoljnije! 

Motor za krilne kapije AMICO U6115 set

AMICO U6115 set:2 komada motora za kapije A1824, upravljačku jedinicu ZL90, upravljačku kutiju, transformator, radioprijemnu frekventnu karticu AF43S, 2 komada daljinska upravljača T432NA, par fotoćelija DIR-10 I KIARO-N trepćuće svetlo.

Motor za krilne kapije - ATI

Motor za kapije koji se dobro pokazao u eksploataciji sa čvrstom konstrukcijom I estetskim izgledom. Može se primeniti kod porodičnih kuća, stambenih zgrada i industrijskih objekata. Sa velikim učinkom, potpuno zaštićen od prašine, lako se montiraju i ne zahtevaju prepravke na kapiji. Ugao otvaranja je 120° kod tipa A3000, a 130° kod tipa A5000.Ovi motori su ireverzibilni (samozaključavanje), a u slučaju nestanka stuje koristi se deblokada koja se nalazi na gornjem delu ispod poklopca koji se otvara specijalnim ključem. Preko 2,5 m širine krila preporučuje se ugradnja električne brave LOCK81 i LOCK82. Može se primeniti i spoljna deblokada H3000.

detalji i cene (web-shop)...

               

ATI motori za porodične kuće i manje stambene zgrade:

doc_2d81f7175a724896d51606e34beb46eb.pdf

A3000: 230V ireverzibilni motor za kapije (samozaključavanje) bez upravljanja sa prekidačem krajnjeg položaja pri otvaranju, do širine krila maks. 3 m
A3000A: 230V ireverzibilni motor za kapije (samozaključavanje) bez upravljanja sa prekidačem krajnjeg položaja pri otvaranju i zatvaranju, do širine krila maks. 3 m
A3100: 230V reverzibilni motor za kapije (bez samozaključavanja) bez upravljanja sa prekidačem krajnjeg položaja pri otvaranju, do širine krila maks. 3 m
A3100A: 230V reverzibilni motor za kapije (bez samozaključavanja) bez upravljanja sa prekidačem krajnjeg položaja pri otvaranju i zatvaranju, do širine krila maks. 3 m
A5000: 230V ireverzibilni motor za kapije (samozaključavanje) bez upravljanja sa prekidačem krajnjeg položaja pri otvaranju, do širine krila maks. 5 m
A5000A: 230V ireverzibilni (samozaključavanje) bez upravljanja sa prekidačem krajnjeg položaja pri otvaranju i zatvaranju, do širine krila maks. 5 m
A5100: 230V reverzibilni motor za kapije (bez samozaključavanja) bez upravljanja sa prekidačem krajnjeg položaja pri otvaranju, do širine krila maks. 5 m
A5100A: 230V reverzibilni motor za kapije (bez samozaključavanja) bez upravljanja sa prekidačem krajnjeg položaja pri otvaranju i zatvaranju, do širine krila maks. 5 m

ATI motori za stambene zgrade i industrijske objekte:

A3024N: 24V ireverzibilni (samozaključavanje) bez upravljanja sa prekidačem krajnjeg položaja pri otvaranju i zatvaranju, do širine krila maks. 3 m, sa odgovarajućim upravljanjem usporava kretanje prilikom otvaranja i zatvaranja
A5024N: 24V ireverzibilni (samozaključavanje) bez upravljanja sa prekidačem krajnjeg položaja pri otvaranju i zatvaranju, do širine krila maks. 5 m, sa odgovarajućim upravljanjem usporava kretanje prilikom otvaranja i zatvaranja

Granice ugradnje:

Serija A3000: širina i težina krila 2m/800Kg ili 3m/400Kg
Serija A5000: širina i težina krila 2m/1000Kg ili 5m/400Kg

Kupovinom u setu je povoljnije!

JET U7097 set: za dvokrilne kapije, sa 2 kom motora A3000, sa upravljanjem ZF1, sa upravljačkom kutijom S4339 i transformatorom

JET U7096 set: za dvokrilne kapije, sa 2 kom motora A3000, sa upravljanjem ZF1, sa upravljačkom kutijom S4339 i transformatorom, AF43S radioprijemna frekventna kartica, 2 kom daljinskog upravljača sa dva kanala T432NA, par fotoćelija DIR-10, 1 kom prekidača sa ključem SETJ i KIARON trepćućim svetlom

Motor za krilne kapije - KRONO

Motor za pokretanje krilnih kapija sa čvrstom konstrukcijom tihim radom i estetskim izgledom. Preporučuju se za porodične kuće.
Isporučuju se u dve izvedbe: za širine krila od 3m i 5m. Postoji ireverzibilna (sa samozaključavanjem) i reverzibilna (bez samozaključavanja) verzija.
Ugao otvaranje kod krono motora je maks. 120°. Kod ireverzibilne verzije u slučaju nestanka stuje postoji deblokada sa ključem sa unutrašnje strane. Spoljna deblokada se ne primenjuje.

detalji i cene (web-shop)...

           

 

Tipovi motora:

KR300D ili KR300S: 230V reverzibilni motori bez graničnika krajnjih položaja (leva ili desna izvedba)
KR310D ili KR310S: 230V reverzibilni motori sa graničnikom krajnjih položaja (leva ili desna izvedba)
KR510D ili KR510S: 230V reverzibilni motori sa graničnikom krajnjih položaja (leva ili desna izvedba)

Granice ugradnje:

Serija KR300: širina i težina krila 2m/800Kg ili 3m/400Kg

Serija KR500:širina i težina krila 2m/1000Kg ili 5m/400Kg

Kupovinom u setu je povoljnije!


KRONO U1411 set: za dvokrilne kapije, sa 2 kom motora KR310D/S, sa upravljanjem ZF1, sa upravljačkom kutijom S4339, AF43S radioprijemna frekventna kartica, 2 kom daljinskog upravljača sa dva kanala TAM432SA

Motor za krilne kapije sa zglobnom polugom - FAST

Motor sa zglobnom polugom za krilne kapije sa stubovima većih dimenzija. Može se primeniti kod porodičnih kuća, stambenih zgrada i industrijskih objekata.Idealni su za motorizovanje krilnih kapija sa stubovima izrađenim od cigle ili betona na kojima su krila postavljena po sredini. U specifičnim slučajevima mogu se poručiti sa ravnom polugom (F7002). Pogodan je za širine krila do 2,3m i do 200Kg težine. Ugao otvaranja ovih motora je 110°. Kod ireverzibilne verzije (samozaključavanje) postoji deblokada sa unutrašnje strane, koja se aktivira sa specijalnim ključem, u slučaju nestanka struje. Može se primeniti i spoljna deblokada H3000.


                 

FAST motori za porodične kuće i manje stambene zgrade:

F7000: 230V ireverzibilni (samozaključavanje) motor, sa ZF1 upravljanjem, transformatorom i AF frekventnom karticom
F7001: 230V ireverzibilni (samozaključavanje) motor bez upravljnja

FAST motori za industrijske objekte:

F7024N: 24V ireverzibilni (samozaključavanje) motor bez upravljnja

Kupovinom u setu je povoljnije!


FAST U1851 set: za dvokrilne kapije, sa 2 kom motora F7001, sa upravljanjem ZA3, sa upravljačkom kutijom S4339 i transformatorom, AF43S radioprijemna frekventna kartica, 2 kom daljinskog upravljača sa dva kanala T432NA, par fotoćelija DIR-10, 1 kom prekidača sa ključem SETJ i KIARON trepćućim svetlom, TA443N antenom i 5m kabla

FAST U1852 set: za dvokrilne kapije, sa 1 kom F7000 i 1 kom F7001 motora, sa upravljanjem ZF1, sa upravljačkom kutijom S4339 i transformatorom, AF43S radioprijemna frekventna kartica, 1 kom daljinskog upravljača sa dva kanala T432NA, par fotoćelija DIR-10, 1 kom prekidača sa ključem SETJ i KIARON trepćućim svetlom.

Motor za krilne kapije sa zglobnom polugom - FERNI

Motor sa zglobnom polugom za krilne kapije sa stubovima većih dimenzija. Može se primeniti kod porodičnih kuća, stambenih zgrada i industrijskih objekata.
Idealni su za motorizovanje krilnih kapija sa stubovima izrađenim od cigle ili betona na kojima su krila postavljena po sredini.U specifičnim slučajevima mogu se poručiti sa ravnom polugom (F1001). Pogodan je za širine krila do 4m i do 400Kg težine. Ugao otvaranja ovih motora je 90°. Kod ireverzibilne verzije (samozaključavanje) postoji deblokada sa unutrašnje strane, koja se aktivira sa specijalnim ključem, u slučaju nestanka struje. Preko 2,5 m širine krila preporučuje se primena električne brave LOCK81 ILI LOCK82. Može se primeniti i spoljna deblokada H3000.

detalji i cene (web-shop)...

         

FERNI motori za porodične kuće i manje stambene zgrade:

F1000: 230V ireverzibilni (samozaključavanje) motor bez upravljnja
F1100: 230V reverzibilni ( bez samozaključavanja) motor bez upravljnja

FERNI motori za industrijske objekte:

F1024: 24V ireverzibilni (samozaključavanje) motor bez upravljnja

Kupovinom u setu je povoljnije!

FERNI SET: za dvokrilne kapije, sa 2 kom motora F1000, sa upravljanjem ZF1, sa upravljačkom kutijom S4339 i transformatorom, AF43S radioprijemna frekventna kartica, 2 kom daljinskog upravljača sa dva kanala T432NA, par fotoćelija DIR-10

FERNI SET U: za dvokrilne kapije, sa 2 kom F1000 motora, sa upravljanjem ZF1, sa upravljačkom kutijom par fotoćelija S4339 i transformatorom, radioprijemnik KUV1 sa promenjivim kodom, 2 kom KUA2 daljinska upravljačem sa tri kanala, par fotoćelija DIR-10

 

Motor za manje krilne kapije sa zglobnom polugom - FLEX

Primenjuju se kod pešačkih vrata manjih dimenzija i manje težine do maks. 1,6m širine krila. Preporučuje se isključivo za porodične kuće.
Reverzibilni (bez samozaključavanja) motor 24V, malih dimenzija, pogodan za ugradnju na uzane stubove. Širina motora je 80mm. Maksimalan ugao otvaranja je 90°, preporučuje se upotreba električne brave. Nema mogućnosti za spoljnu deblokadu.

                    

 

Tipovi motora:

F500: reverzibilni motor 24V sa zglobnom polugom
F501: reverzibilni motor 24V sa ravnom polugom

Granice ugradnje:

Širina i težina vratni krila 0,8m/150Kg ili 1,6m/100Kg

Kupovinom u setu je povoljnije!

        
FLEX U8600 set: za jednokrilne kapije sa 1 kom F500 motorom, upravljanjem ZL160, upravljačkom kutijom i transformatorom, kodiranom bravom S7000 i elektronikom S0001 za kodiranu bravu

FLEX U8711 set: za dvokrilne kapije, sa 2 kom motora F500, sa upravljanjem ZL150, sa upravljačkom kutijom i transformatorom, AF43S radioprijemna frekventna kartica, 1 kom daljinskog upravljača sa dva kanala T432S, par fotoćelija DOCE, 1 kom prekidača sa ključem SETE i KIARO24N trepćućim svetlom, 1 kom električne brave LOCK82, TA433N antenom i 5m kabla

 

Motor za postavljanje ipod površine za krilne kapije - FROG-J

Novi motor od 24V u veoma niskoj izvedbi (svega 8,5 cm). Može se primeniti kod porodičnih kuća i stambenih zgrada.
Postavljanjem ispod površine podloge ovi motori su idealno rešenje za kovane kapije tako što im ne narušavao izgled. Maksimalan ugao otvaranja ovih motora je 110°. U slučaju nestanka struje kod ireverzibilne verzije (samozaključavanje) postoji deblokada sa unutrašnje i spoljašnje strane. Odgovarajućim odabirom upravljanja može se kombinovati i sa akumulatorom.
Moguća primena i u idustrijskim uslovima.

                   

Tipovi motora:

FROGJ: 24V motor sa podpovršinskom ugradnjom, uglom otvaranja do 110°, bez upravljanja, sa IP67 zaštitom
FROGJC: sa kućištem od pocinkovanog čeličnog lima bez deblokade

Granice ugradnje:

Širina i težina vratni krila 0,8m/150Kg ili 1,8m/100Kg

Kupovinom u setu je povoljnije!

FROG U1315 set: za dvokrilne kapije, sa 2 kom motora FROGJ, sa 2 kom kućišta FROGJC, 2 kom deblokade A4617, sa upravljanjem ZL90, sa upravljačkom kutijom i transformatorom, AF43S radioprijemna frekventna kartica, 2 kom daljinskog upravljača sa dva kanala T432NA, par fotoćelija DIR-10 i KIARO24N trepćućim svetlom

 

DODATCI:

DEBLOKADE, ELEKTRIČNE BRAVE - Deblokade omogućuju otvaranje kapije u slučaju nestanka stuje, a električne brave dodatno povećavaju sigurnost.

Tipovi:

CMS: jedinica deblokade je smeštena u čelično kućište sa cilindričnom bravom, plastičnom ručkom i 7m dugačkim bowdenom. Primenjuju se kod industrijskih motora tipa C i kod nekih motora za pogon krilnih kapija.
H3000: deblokada sa aluminijumskim kućištem sa vratima, diskomza deblokadu, cilindričnom bravom i 5m dugačkim bowdenom. Primenjuju se kod industrijskih motora tipa C i kod nekih motora za pogon krilnih kapija.
LOCK81: električna brava (12V/15VA) u čeličnoj kutiji sa jednostrukim cilindrom (otključavanje iznutra) sa 3 kom ključa, za motore krilnih kapija.
LOCK82: električna brava (12V/15VA) u čeličnoj kutiji sa dvostrukim cilindrom (otključavanje iznutra i spolja) sa 3 kom ključa, za motore krilnih kapija.
LRK 1702E: deblokada za motore segmentnih i nagibnih garažnih vrata