Automatika i motori MOTORI ZA AUTOMATIZOVANJE KRILNIH I KLIZNIH KAPIJA OMOGUĆAVAJU MAKSIMUM MERA BEZBEDNOSTI I UDOBNOSTI, JER SE AUTOMATSKO OTVARANJE KAPIJA NASTAVLJA AUTOMATSKIM OTVARANJEM GARAŽE, ŠTO ZNAČI DA STE NA SIGURNOM.
Garažna vrata KLING JE SPECIJALIZOVANI UVOZNIK PROGRAMA QUADRA, LINEA  i ARBO. OVA VRATA SU IZUZETNO ČVRSTE KONSTRUKCIJE I ODLIČNE TOPLOTNE I ZVUČNE IZOLACIJE.UGRADNJA PEŠAČKIH VRATA I PROZORA, SPOLJNE DEBLOKADE I FOTOĆELIJA, ZADOVOLJAVA SVE ZAHTEVE ZA FUNKCIONALNOST, ESTETIKU I BEZBEDNOST.
PARKING ČUVARI KAKO BISTE ZAŠTITILI PROSTOR OKO SVOG DOMA ILI POSLOVNOG OBJEKTA, A SEBI UŠTEDELI VREME TRAŽEĆI PARKING MESTO, UGRADNJA PARKING ČUVARA REŠIĆE VAS NEPRIJATNIH SITUACIJA.
VRATA ZA INDUSTRIJSKE SISTEME IDEALNA ZA HALE, MAGACINE, PROIZVODNE POGONE ITD. AUTOMATSKO OTVARANJE VRATA UŠTEDEĆE VREME RADNICIMA, DOK MEHANIČKA I ELEKTRONSKA ZAŠTITA SA FOTOĆELIJAMA, KOJE REGISTRUJU BLOKADU NA PUTANJI KRETANJA VRATA, ELIMINIŠE MOGUĆNOST POVREDE.
OKOVI ZA KLIZNA I KRILNA VRATA OKOVI ZA KAPIJE KOJE OVA FIRMA UVOZI OD RENOMIRANE KOMPANIJE ROLLING CENTER SU KVALITETNI I IZDRŽAVAJU PRITISAK, ŠTO ČINI DA SE KAPIJA OTVARA BEZ OTPORA, A LAKO OKRETANJE KRILA OBEZBEĐUJE KVALITETAN RAD, SIGURNOST I DUG VEK TRAJANJA MOTORA.
PRETOVARNI SISTEMI UGRADNJA PRETOVARNIH RAMPI SE SPROVODI NA RAZLIČITIM VRSTAMA MAGACINA, A DOBIJA SE POVEĆANJE EFIKASNOSTI I UŠTEDA VREMENA, KAO I BRIGA O RADNICIMA

Motori za klizne kapije

CAME MOTORI ZA KAPIJE - KLIZNE - ZA PORODIČNE KUĆE, STAMBENE ZGRADE I INDUSTRIJSKE NAMENE:

Motori za krilne kapije, Came kvalitet i garancija, Came motori

ElektroMotori za kapije - klizne kapije do 200kg - BZ E

motor za kapije 24V sa mehaničkim prekidačem krajnjih položaja, može se koristiti za intenzivnu upotrebu, za kapije do 200kg

Motori za kapije 24V sa mehaničkim prekidačem krajnjih položaja, može se koristiti za intenzivnu upotrebu, motor za kapije do 200kg, sa usporavanjem pri krajnjim položajima, sa ugradjenim upravrljanjem, sa frekventnom karticom, sa fotoćelijama i jednim daljinskim upravljačem, namenjen porodičnim kućama

detalji i cene (web-shop)...

                 

Motori za kapije - klizne kapije do 300kg - BX 243

motor 24V sa novim oblikom i estetskim izgledom i velikom pouzdanošću

Motor za kapije24V sa novim oblikom i estetskim izgledom i velikom pouzdanošću. Forma i izgled su novi a pouzdanost stara. Motor je namenjen porodičnim kućama i stambenim zgradama, sa granicama ugradnje: širina i težina klizne kapije 8,5m/300Kg.

Motor za kapije - klizne kapije od 400 do 800kg - BX

motor za pogon kliznih kapija na daljinsko upravljanje

Motor namenjen porodičnim kućama i stambenim zgradama. Elektro mehanički motor sa samozaključavanjem, sa mehaničkim prekidačem krajnjih položaja, a kod nekih tipova krajnji položaj se podešavaju elektronski. U slučaju nestanka struje postoji deblokada sa unutrašnje strane koje omogućava ručno pokretanje. BX-P tip motora sa daljinskim upravljanjem deblokade isporučuje se sa akumulatorom. 

detalji i cene (web-shop)...

          

Tipovi BX motora za kapije porodičnih kuća:

BX-A: motor 230V/200W sa mehaničkim prekidačem krajnjih položaja, bez upravljanja do težine kapija 400Kg, sa modulom zupčanika 4 i koeficijentom rada 30%

BX-B: motor 230V/200W sa mehaničkim prekidačem krajnjih položaja, bez upravljanja do težine kapija 800Kg, sa modulom zupčanika 4 i koeficijentom rada 30%

BX-P: motor za klizne kapije od 230V/230W, sa daljinskom deblokadom, sa mehaničkim prekidačima krajnjih položaja, sa ugrađenim ZBX8 upravljanjem i akumulatorom za klizne kapije maximalne težine 600Kg, sa modulom zupčaste letve 4, koeficijent rada 30% , sa funkcijom delimičnog otvaranja (mala vrata).

BX-E: motor za klizne kapije 230V/300W, sa elektronskim prekidačem krajnjeg položaja, ugrađeno upravljanje, maks težina kapije 800Kg, sa modulom zupčaste letve 4, koeficijent rada 30% ,sa funkcijom delimičnog otvaranja (mala vrata). Nailaskom na prepreku, prilikom otvaranja stane, prilikom zatvaranja krene nazad.

Tipovi BX motora za kapije na stambenim zgradama:

BX-241: motor od 230V/400W sa mehaničkim prekidačem krajnjih položaja sa ugrađenim upravljanjem za klizne kapije težine maksimalno 600Kg, sa modulom zupčanika 4, koeficient rada 100%, kartica za povezivanje sa akumulatorom. Postoji funkcija delimičnog otvaranja (mala vrata).

BX-E241: motor od 230V/400W sa mehaničkim prekidačem krajnjih položaja sa ugrađenim upravljanjem za klizne kapije težine maksimalno 600kg, sa modulom zupčanika 4, koeficient rada 100%, kartica sa povezivanje sa akumulatorom. Postoji funkcija delimičnog otvaranja (mala vrata), nailaskom na prepreku prilikom otvaranja stane, prilikom zatvaranja vraća se nazad.

UPRAVLJANJA I DODATCI ZA BX MOTORE:

ZBX-6: osnovno upravljanje za motore BX-A i BX-B
ZBX-7: upravljanje za motore BX-A i BX-B sa funkcijom delimičnog otvaranja ( mala vrata) sa konekcijom za optički senzor obrtanja
B4436: optički senzor obrtanja za motore BX-A i BX-B (primenom iste kapija se, prilikom nailaska na prepreku pri zatvaranju, krene nazad u otvaranje, a prilikom otvaranja se zaustavlja, a stizanjem do krajnjih položaja usporava). Maximalna težina kapije 300kg.

Motori za industrijske kapije - klizne kapije od 800 do 2200kg - BK

BK - Motor namenjen porodičnim kućama i stambenim zgradama

Motor za kapije namenjen stambenim zgradama i za industrijske objekte. Elektro mehanički motor sa samozaključavanjem, sa mehaničkim prekidačem krajnjih položaja, a kod nehih tipova krajnji položaj se podešavaju elektronski.U sličaju nestanka struje postoji deblokada sa unutrašnje strane koje omogućava ručno pokretanje. Sa ugrađenom elektronokom za upravljanje u osnovnoj izvedbi sa funkcijom delimičnog otvaranja. Pogodan za priključivanje raznih sigurnosnih elemenata i davača signala.

detalji i cene (web-shop)...

                                                   

Tipovi BK motora sa prekidačem krajnjeg položaja:

BK-800: motor 230V/520W sa ugrađenim upravljanjem, za maks 800Kg težine kapije, sa modulom zupčanika 4 i koeficijentom rada 100%

BK-1200: motor 230V/380W sa ugrađenim upravljanjem, za maks 1200Kg težine kapije, sa modulom zupčanika 4 i koeficijentom rada 50%

BK-1800: motor 230V/480W sa ugrađenim upravljanjem, za maks 1800Kg težine kapije, sa modulom zupčanika 4 i koeficijentom rada 30%

BK-2200: motor 230V/580W sa ugrađenim upravljanjem, za maks 2200Kg težine kapije, sa modulom zupčanika 4 i koeficijentom rada 30%

BK-2200T: motor 230-400V/600W sa ugrađenim upravljanjem, za maks 2200Kg težine kapije, sa modulom zupčanika 6 i koeficijentom rada 50%

Tipovi BK motora za kapije sa senzorom obrtanja:

BKE-1200: motor 230V/380W sa ugrađenim upravljanjem, za maks 1200Kg težine kapije, sa modulom zupčanika 4 i koeficijentom rada 50%, za dužine kapije maksimalno 13m

BKE-1800: motor 230V/480W sa ugrađenim upravljanjem, za maks 1800Kg težine kapije, sa modulom zupčanika 4 i koeficijentom rada 30%, za dužine kapije maksimalno 13m

BKE-2200: motor 230V/580W sa ugrađenim upravljanjem, za maks 2200Kg težine kapije, sa modulom zupčanika 4 i koeficijentom rada 30%, za dužine kapije maksimalno 13m

Trofazni motor za kapije izrazito namenjen za industrijsku upotrebu - za klizne kapije do 3,5t - BY

Trofazni motori za kapije izrazito namenjeni za industrijsu upotrebu

Elektro mehanički motor sa samozaključavanjem, u sličaju nestanka struje postoji deblokada sa unutrašnje strane koje omogućava ručno pokretanje. Sa ugrađenom elektronokom za upravljanje u osnovnoj izvedbi sa funkcijom delimičnog otvaranja. Pogodan za priključivanje raznih sigurnosnih elemenata i davača signala.

                                             

Tipovi motora:

BY3500T 230-400V/750W motor za klizne kapije sa ugrađenim elektronskim upravljanjem do težine kapije maks 3500Kg, sa modulom zupčanika 6 i koeficijentom rada 50%

Dodaci za motore za klizne kapije

- Zupčaste letve, kočnice, lančani pogon.

Zupčaste letve:

CGZF: zupčaste letve, PVC, 20*20*1000mm, sa modulom 4
CGZ: zupčaste letve, pocinkovani čelik, 22*22*1000mm, sa modulom 4
CGZS: zupčaste letve, pocinkovani čelik, 30*8*1000mm, sa modulom 4
CGZ6: zupčaste letve, pocinkovani čelik 30*30*1000mm, sa modulom 6
CGZ33: zupčaste letve, pocinkovani čelik 3*333mm, sa modulom 4
CGZV4: zupčaste letve, ojačana plastika sa čeličnim jezgrom 10*6mm, 4kom uške postavljene na dole, 20*28*1000mm, sa modulom 4
CGZV6: zupčaste letve, ojačana plastika sa čeličnim jezgrom 10*10mm 6kom uške postavljene na dole, 20*28*1000mm, sa modulom 4
CGZS6: zupčaste letve, ojačana plastika sa čeličnim jezgrom 10*10mm 6kom uške postavljene na dole, 20*28*1000mm, sa modulom 4

Ostali dodaci:

BSF: kočnica za klizne kapije maximalne težine 1500kg, za zupčastu letvu sa modulom 4 (hidraulična kočnica)
B4337: lančasti pogon sa zupčanikom za BX motore za klizne kapije
B4353: lančasti pogon sa zupčanikom za BK motore za klizne kapije
CCT: lanac dimenzije 1/2"" za lančasti pogon
CCGIU: kopča za lanac 
CCTR001: cilindar umetak za poklopac deblokade motora BX-BK sa 2kom ključa
009CGS: sirov ključ za uložak brave R001
119RIY077: plastični ključ za standardnu deblokadu motora za klizne kapije